Nỗ lực trong minh bạch nguồn gốc thủy sản

13:54, 08/01/2019 [GMT+7]

 

Nỗ lực trong minh bạch nguồn gốc thủy sản
Nỗ lực trong minh bạch nguồn gốc thủy sản

 

Một trong những giải pháp để khắc phục việc Ủy ban Châu Âu rút "thẻ vàng" cảnh báo đối thủy sản Việt Nam đó chính là sự minh bạch nguồn gốc. Tại tỉnh Phú Yên, từ các cơ quan quản lý Nhà nước cho đến ngư dân hiểu rất rõ vấn đề này và đang nỗ lực thực hiện. 

Việc truy xuất nguồn gốc thủy sản được thực hiện bởi các Ban quản lý các cảng cá tỉnh triển khai từ tháng 3/2018 đến nay tại 4 cảng cá: Đông Tác, Phú Lạc, Dân Phước và Tiên Châu. Theo đó, Ban quản lý các cảng cá tiến hành giám sát giờ tàu cập bến, số lượng cá bán cho doanh nghiệp. Còn nhật ký khai thác của ngư dân sẽ được lưu giữ và đối chiếu với hệ thống định vị của cơ quan chức năng...Đến nay, nhiều ngư dân của tỉnh đã chủ động ghi nhật ký khai thác thủy sản. Bởi lẽ, đây là điều kiện để giá bán sản phẩm cho doanh nghiệp được tăng lên; việc làm thủ tục nhận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cũng thuận lợi hơn.

Ông Hà Viên, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh cho biết: Cho đến nay chúng tôi đã theo dõi và thực hiện thì thấy hầu hết các đội tàu lớn có công suất từ 90CV trở lên; khai thác các sản phẩm phục vụ chế biến xuất khẩu như cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to… đã thực hiện ghi nhật ký khai thác thủy sản tương đối tốt. Đây là cơ sở quan trọng để Ban quản lý các cảng cá thực hiện thẩm định cấp giấy chứng nhận truy xuất nguồn gốc.

Để thuận lợi cho ngư dân trong khai báo nguồn gốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có quyết định thành lập Văn phòng và tổ kiểm tra kiểm soát để thực hiện việc xác nhận ngay tại cảng cá. Theo ghi nhận, nhiều thời điểm cao điểm, Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá đặt tại cảng cá đã làm thủ tục xác nhận nguồn gốc cho 35 đến 40 tàu cá. Lũy kế trong 9 tháng cuối năm 2018 có 1.223 lượt tàu ghi và nộp nhật ký với sản lượng 1.688 tấn cá các loại.

Theo Ông Trần Ngọc Nhạn, Chi cục trưởng Chi cục thủy sản tỉnh, việc thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản ở Phú Yên sẽ được giao cho Ban quản lý các cảng cá thực hiện. Đối với ngư dân có sản phẩm khai thác phục vụ chế biến xuất khẩu thì phải vào các cảng cá này chứ không được cập vào bến cá như trước. Đây là yêu cầu bắt buộc của Ủy ban Châu Âu để xác định tính hợp pháp của thủy sản khai thác.

Qua cách làm và kết quả thực tế có thể thấy: từ ngư dân cho đến các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thủy sản của tỉnh đều đang rất nỗ lực trong thực hiện minh bạch nguồn gốc. Đây là những hành động rất cụ thể để chứng minh nỗ lực của Việt Nam trong khắc phục những khuyến nghị của Ủy ban Châu âu đưa ra về chống đánh bắt đánh bắt cá bất hợp pháp./.

An Bang