Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo

14:26, 04/12/2018 [GMT+7]

 

Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo
Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo


Quy định số 08 của BCH Trung ương Ðảng ban hành ngày 25/10/2018 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đang được dư luận xã hội quan tâm, ủng hộ. Dù không phải là vấn đề mới, song, việc nêu gương luôn có ý nghĩa thiết thực và có vai trò lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội.

Ông Lê Trúc Ánh, một đảng viên lâu năm tại thành phố Tuy Hòa, dù đã về hưu, song ông vẫn luôn theo dõi các hoạt động của Đảng, cũng như bộ máy chính quyền các cấp. Ông Ánh cho rằng: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên không phải là vấn đề mới. Nội dung này đã được đề cập ở nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Thế nhưng, việc ban hành Quy định 08 trong thời điểm hiện nay vẫn rất cần thiết.

Nội dung cơ bản của Quy định 08 gồm 4 điều và được khát quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống. Trong đó nhấn mạnh việc nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình của mỗi cán bộ, đảng viên. Những người có chức vụ càng càng cao tinh thần, trách nhiệm càng lớn và càng phải thực hành nêu gương. Quy định cũng đề cập việc, chủ động xin từ chức khi thấy không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, được Ban Bí thư tổ chức vừa qua, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhất là thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương. Quy định đã ban hành, tinh thần chỉ đạo rất khẩn trương, quyết liệt, vấn đề còn lại là làm thế nào để việc triển khai mang hiệu quả thực chất.

Trong tháng 12 này, việc học tập, quán triệt nghị quyết sẽ được các cấp ủy đảng triển khai đồng loạt từ tỉnh đến cơ sở. Người dân kỳ vọng Quy định sẽ được triển khai thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong tư duy, cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên./.

Nguyễn Hiền – Đức Hưng