Đảng ủy BĐBP tỉnh kiểm điểm công tác lãnh đạo năm 2018

14:29, 27/12/2018 [GMT+7]

 

Đảng ủy BĐBP tỉnh kiểm điểm công tác lãnh đạo năm 2018
Đảng ủy BĐBP tỉnh kiểm điểm công tác lãnh đạo năm 2018

 

Đảng ủy BĐBP tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa tiến hành kiểm điểm kết quả lãnh đạo nhiệm vụ công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng 2018. Dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy BĐBP tỉnh đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng năm 2018. Đặc biệt là công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, cùng với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới biển của tỉnh, đồng thời chỉ ra một số mặt còn tồn tại và đề nghị Đảng ủy BĐBP tỉnh cần nghiêm túc kiểm điểm.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và đoàn kết, tập thể  Đảng ủy BĐBP tỉnh đã nghiêm túc kiểm điểm và đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới, nhất là việc tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng ủy BĐBP tỉnh vững mạnh, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Hồng Chiên