Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII

09:53, 28/09/2018 [GMT+7]

 

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII


Ngày 27/9, HĐND tỉnh khóa VII tổ chức Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) để thảo luận thông qua một số nghị quyết quan trọng. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực HĐND chủ tọa kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Kỳ họp có sự tham dự của 42/49 đại biểu HĐND tỉnh khóa VII. Kỳ họp đã dành một phút mặc niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết, gồm: Nghị quyết Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý; Nghị quyết Quy định mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; Nghị quyết Quy định tỉ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020; Nghị quyết Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết Thông qua Đề án đề nghị công nhận TX Sông Cầu là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Tấn Việt đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII thông qua; đồng thời tăng cường giám sát và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện các nghị quyết để phản ánh, kiến nghị với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan./.

Nguyễn Hiền – Đắc Lâm