Hiệp định CPTPP và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

11:43, 14/08/2018 [GMT+7]

 

Hiệp định CPTPP và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Hiệp định CPTPP và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0


Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP thay thế hiệp định TPP trước kia, được xem là có nhiều mặt có lợi hơn cho Việt Nam, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho doanh nghiệp trong nước, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Hiện nay, Mỹ đang chiếm khoảng 22% thị phần xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP đã gây ảnh hưởng lớn nhưng 11 nước còn lại vẫn đang kiên trì đàm phán để ký kết CPTPP. Trong đó, CPTPP tạm hoãn 22 nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ mà Mỹ yêu cầu, còn giữ nguyên các nội dung của TPP đã thỏa thuận trước đây. Ngoài ra, Việt Nam cũng ký kết những thỏa thuận song phương với các nước… do đó tạo thuận lợi hơn cho nước ta.

Hiệp định CPTPP đặc biệt có qui định chặt chẽ về xuất xứ tất cả các sản phẩm cũng như nguyên phụ liệu xuất khẩu đều phải có xuất xứ từ các nước thành viên CPTPP, đáp ứng các qui tắc về xuất xứ. Điều này đặt ra yêu cầu liên kết chuỗi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực như may mặc

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. Đặc trưng của cách mạng công nghiệp 4.0 là kết nối toàn cầu mạnh mẽ, ai kết nối tốt sẽ vượt lên người khác, năng suất lao động, thu nhập sẽ cao hơn, tạo điều kiện tốt nhất cho hội nhập. Nước ta đang thúc đẩy mạnh mẽ chính phủ điện tử, doanh nghiệp phải có kết nối và làm các thủ tục về thuế, xuất nhập khẩu qua mạng… Tuy nhiên, cho đến nay, mới có 28% các bộ, ngành đáp ứng các yêu cầu và kết nối được; dữ liệu không được công khai, chia sẻ, và doanh nghiệp còn yếu về công nghệ.

Theo các chuyên gia, thỏa thuận được CPTPP với 11 thành viên là một thắng lợi. Tuy nhiên, cần thống nhất về nhận thức và tư duy, nhằm nắm bắt kịp thời những cơ hội và thách thức mà Hiệp định thương mại tự do lớn nhất hành tinh này đặt ra đối với doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý nhà nước./.

Ngọc Hiền - Va Luyến