Rút ngắn hơn 50% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư

12:45, 12/04/2018 [GMT+7]

Theo Sở KH&ĐT, thời gian qua, để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, Sở đã gộp thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất vào bước thẩm định chủ trương đầu tư; qua đó rút ngắn hơn 50% thời gian giải quyết đối với các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án so với quy định của Chính phủ.

Rút ngắn hơn 50% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư
Rút ngắn hơn 50% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư


Theo quy định của Chính phủ, thời gian giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh là 35 ngày và thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 5 ngày. Còn theo bộ thủ tục hành chính giải quyết tại Sở được duyệt thì thời gian giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh là 18 ngày và thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 3 ngày.

Được biết, bộ TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&ĐT đã được UBND tỉnh phê duyệt có 99 thủ tục hành chính. Trong đó, 31/99 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp đã được triển khai thực hiện mức độ 4; 19/99 thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã thực hiện mức độ 3; 49 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, đấu thầu, đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài thực hiện ở mức độ 2. Trong số này, 50/99 thủ tục hành chính đã được giải quyết theo cơ chế một cửa, còn lại được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông.

Biên tập Huyền Trang