Gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên (1/4/2008-1/4/2018)

13:49, 02/04/2018 [GMT+7]

Sáng 1/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập (1/4/2008-1/4/2018). Đến dự có đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ, nhân viên ngành văn hóa.

Gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên
Gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên


Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành văn hóa Phú Yên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua qua khó khăn, thách thức, không ngừng nỗ lực làm tròn sứ mệnh trên mặt trận văn hóa, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên thêm giàu đẹp. Đến nay, toàn tỉnh có 22 di tích cấp Quốc gia và 48 di tích cấp tỉnh; du lịch Phú Yên có nhiều khởi sắc và từng bước phát triển mọi mặt, tổng lượt khách đến Phú Yên trong năm 2017 đạt hơn 1,4 triệu lượt với tổng doanh thu là 1.245 tỉ đồng; 92,5% gia đình đạt gia đình văn hóa, 83% thôn, buôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa, 96,2% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên ngành văn hóa tỉnh nhà. Đồng thời mong muốn toàn ngành phát huy những thành quả đạt được trong 10 năm qua, thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo phương hướng, mục tiêu đã đề ra. Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; con người Phú Yên phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong cộng đồng dân cư./.

Tin và ảnh Va Luyến – Đắc Lâm