Thực hiện các quy định về quy hoạch cửa hàng xăng dầu

09:19, 31/03/2018 [GMT+7]

Ngày 30/3, UBND tỉnh có thông báo chấp thuận đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương về việc thực hiện các quy định về quy hoạch cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo nội dung Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Theo đó, UBND tỉnh cho phép Sở Công Thương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu mà không xem xét điều kiện về địa điểm phải phù hợp với quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu. Việc xem xét điều kiện để cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định khác có liên quan về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường,… theo quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 24 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. Đồng thời, cho phép Sở Công Thương dừng việc tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Về đầu tư cửa hàng xăng dầu, UBND tỉnh cho phép Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu mà không xem xét điều kiện về địa điểm phải phù hợp với quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu, chỉ xem xét đến các quy hoạch, quy định có liên quan khác.

Theo Nghị định 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành, trong đó về lĩnh vực xăng dầu, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, bãi bỏ Điều 5 (quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu); khoản 6 Điều 7 (điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, bỏ điều kiện phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu); Điều 10 (điều kiện sản xuất xăng dầu); khoản 1 Điều 24 (điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu, bỏ điều kiện địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt); khoản 5 Điều 41 (cơ sở kinh doanh xăng dầu hiện có chưa phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện lộ trình nâng cấp, bảo đảm phù hợp quy hoạch theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đó).

Mỹ Luận

Nguồn Cổng thông tin điện tử Phú Yên