Chấn chỉnh việc tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh

13:55, 19/03/2018 [GMT+7]

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà vừa ký văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh.

Theo đó, thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động đề xuất tổ chức nhiều đoàn đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các địa phương ngoài tỉnh, đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, gần đây một số đơn vị, địa phương tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm chưa hiệu quả, nội dung học tập, nghiên cứu thiếu cụ thể, rõ ràng, không sát với tình hình thực tế; chưa được vận dụng để giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc của ngành, đơn vị mình. Mặt khác, một số ngành, địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, lúng túng trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành; thiếu kinh nghiệm giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng không chủ động đề xuất đi học tập, nghiên cứu kinh nghiệm tốt, cách làm hay của các địa phương khác.

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đơn vị mình, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, lúng túng, không có giải pháp để tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì chủ động đề xuất tổ chức đi học tập kinh nghiệm ở những nơi đã thực hiện tốt (trong nước). Lưu ý, việc đi học tập kinh nghiệm phải có mục đích, nội dung, kế hoạch cụ thể, rõ ràng; tập trung vào những khâu yếu hoặc các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tránh trùng lắp với các đoàn đã đi trước; đơn vị đến học phải là những địa phương đã thực hiện tốt, có kinh nghiệm đối với nội dung cần học tập. Sau khi học tập, nghiên cứu về phải giải quyết được những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc của ngành, địa phương, đơn vị mình và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung, kết quả nghiên cứu, học tập. Đồng thời, phải báo cáo kết quả học tập để lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đối với các đơn vị, địa phương gặp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng không chủ động đề xuất đi học tập kinh nghiệm, dẫn đến lúng túng, trì trệ, tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ không hiệu quả… thì phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, tìm giải pháp khắc phục và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Mỹ Luận

Nguồn Cồng thông tin điện tử Phú Yên