Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023

08:46, 04/01/2024 [GMT+7]

Chiều ngày 2/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Phú Yên, tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cùng đại biểu các sở, ngành liên quan.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023

Theo Ủy ban Dân tộc, năm 2023 các địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ 188 chính sách tại vùng dân tộc thiểu số - miền núi, các chính sách an sinh xã hội, nên đời sống của người dân vùng dân tộc thiểu số - miền núi ngày càng ổn định. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 ước còn 2,93%; tỉ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33%; tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,8%. Việc thực hiện đồng thời 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi giai đoạn từ 2021 - 2025 đã phát huy hiệu quả tích cực. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 thực hiện khoảng hơn 13.567 tỉ đồng, đạt 81,4% kế hoạch..

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao những nỗ lực của các bộ ngành, địa phương trong việc phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và hướng dẫn thực hiện các chương trình. Trong năm 2024, Ủy ban Dân tộc và các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Chương trình MTQG, trọng tâm là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi giai đoạn từ 2021 - 2025; tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; đôn đốc, kiểm tra các địa phương triển khai tổ chức thành công Đại hội DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ IV đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra.

Tại Phú Yên, nguồn kinh phí Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi giai đoạn từ 2021 - 2025 năm 2023 là gần 300 tỉ đồng. Đến cuối năm 2023, Phú Yên đã thực hiện giải ngân các nguồn được 101,3 tỉ đồng, đạt 76,7% so với kế hoạch vốn được giao../.

Lê Hùng