Tuy An: thành lập 15 Ban Chỉ huy Phòng chống dịch COVID - 19 cấp xã

11:53, 07/09/2021 [GMT+7]

 

Tuy An: thành lập 15 Ban Chỉ huy Phòng chống dịch  COVID - 19 cấp xã
Tuy An: thành lập 15 Ban Chỉ huy Phòng chống dịch COVID - 19 cấp xã

 

 

Đến thời điểm hiện nay, 15/15 xã, thị trấn ở huyện Tuy An đã thành lập và đưa vào hoạt động Ban Chỉ huy Phòng chống dịch  COVID - 19 cấp xã.

Dựa trên cơ sở tình hình dịch bệnh và địa giới hành chính của địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống dịch COVID  - 19 cấp xã ở huyện Tuy An được thành lập từ 25 - 32 thành viên, do Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 xã làm Chỉ huy trưởng. Ban Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid -19 các xã có nhiệm vụ  tham mưu Ban Chỉ đạo, UBND xã quyết định các chủ trương, kế hoạch, biện pháp, phương án phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã phù hợp với từng thời điểm và tình hình diễn biến dịch bệnh. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã theo phân công của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã. Giải quyết hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết những  khó khăn, vướng mắc; kiến nghị liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã…

Trước đó, UBND huyện Tuy An cũng đã thành lập, kiện toàn Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID - 19 của huyện, với 30 thành viên, do Chủ tịch UBND huyện, Phó Trương ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID - 19 huyện làm Chỉ huy trưởng.

Khắc Nho