Ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Trình Quốc hội 2 dự án Luật

15:13, 22/05/2020 [GMT+7]

 

Ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Trình Quốc hội 2 dự án Luật
Ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Trình Quốc hội 2 dự án Luật

 

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, ngày 21/5, Quốc hội nghe hai Tờ trình về dự án Luật Biên phòng Việt Nam và dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Dự thảo Luật Biên phòng trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 9 gồm 07 chương, 33 điều. Dự thảo Luật quy định những nội dung cơ bản về: nhiệm vụ biên phòng, lực lượng và phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng; hợp tác quốc tế về biên phòng; bảo đảm và chế độ chính sách về biên phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng… Sau nội dung này là báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Trong phiên làm việc chiều, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Dự thảo Luật trình xin ý kiến Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 gồm 8 chương, 79 điều. Cũng trong ngày làm việc, Quốc hội đã ngheo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Sau thảo luận, Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Hồng Thủy – Đức Hưng