Triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ Đầm Ô Loan

08:17, 27/05/2019 [GMT+7]

 

Triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ Đầm Ô Loan
Triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ Đầm Ô Loan


Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị liên quan trực tiếp đến khu vực Đầm Ô Loan chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên nếu để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về quản lý di tích, danh thắng. Đây là  yêu cầu của BTV Tỉnh ủy tại văn bản vừa được ban hành nhằm chỉ đạo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ di tích, thắng cảnh Đầm Ô Loan, huyện Tuy An.

BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ di tích, danh thắng, coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân; BTV Huyện ủy Tuy An, tăng cường quản lý và phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý và phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, đảm bảo môi trường khu vực di tích, thắng cảnh quốc gia Đầm Ô Loan.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành chức năng xây dựng kế hoạch hành động triển khai các giải pháp cụ thể khắc phục các hạn chế bất cập trong công tác quản lý di tích thắng cảnh Đầm Ô Loan; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ xác định ranh giới khu vực để kịp thời khắc phục bất cập, chồng chéo, có biện pháp cụ thể, hiểu quả và khả thi  xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai khu vực đầm. Có kế hoạch xử lý môi trường, từng bước phục hồi môi trường tại khu vực ô nhiễm, quản lý chất thải, nước thải khu vực đầm. Sớm hoàn thành quy hoạch chung xây dựng khu vực Đầm Ô Loan để có căn cứ quản lý và thu hút đầu tư phát triển trong thời gian tới; có lộ trình và giải pháp cụ thể  thực hiện phấn đấu đến hết năm 2020 xử lý dứt điểm tình trạng này./.

Nguyễn Hiền – Quốc Hoàn