Giám sát việc giao đất, giao rừng vùng dân tộc thiểu số

11:11, 26/04/2019 [GMT+7]

 

Giám sát việc giao đất, giao rừng vùng dân tộc thiểu số
Giám sát việc giao đất, giao rừng vùng dân tộc thiểu số


Sáng 24/4, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006-2018 tại huyện Đồng Xuân. Tham gia buổi giám sát có ông Trần Văn Cư, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo UBND huyện Đồng Xuân, tổng diện tích đất lâm nghiệp ở địa phương là gần 83 ngàn ha; diện tích có rừng hơn hơn 63.000 ha, bao gồm rừng trồng và rừng tự nhiên. Toàn huyện có 15 thôn đồng bào DTTS phân bố ở 6 xã Phú Mỡ, Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Lãnh, Đa Lộc và xã Xuân Phước.

Căn cứ theo Nghị định 163 của Chính phủ về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài, UBND huyện Đồng Xuân đã xây dựng kế hoạch 168 triển khai công tác giao đất, cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất lâm nghiệp từ năm 2001- 2003 cho 931 hộ với tổng cộng 115.586 m2. Tổng quỹ đất lâm nghiệp dự kiến giao và cấp giấy chứng nhận việc sử dụng đất sau khi thu hồi từ Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân theo Quyết định số 317 và 318 của UBND tỉnh giao cho 4 xã trên địa bàn huyện quản lý với diện tích hơn 12.571 ha. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, do nguồn kinh phí đo đạc và lập bản đồ địa chính cấp phát chưa kịp thời, nên tiến độ thực hiện đến nay chỉ mới ở giai đoạn đo đạc.

Từ năm 2006- 2018, UBND huyện Đồng Xuân không có dự án, chương trình về giao đất, giao rừng cho hộ gia đình và dân cư trên địa bàn huyện. Khoán quản lý, bảo vệ rừng 3.400 ha/432 hộ. Ngoài ra Ban quản lý rừng phòng hộ còn giao khoán cho nhân dân xã Phú Mỡ với diện tích 4.000ha./.

Khắc Sĩ