Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới được ban hành

08:24, 28/11/2018 [GMT+7]

 

Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới được ban hành
Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới được ban hành


Sáng nay (27/11), Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức phổ biến các luật: An ninh mạng, Luật Quốc phòng, Luật Tố cáo và Luật Tiếp cận thông tin cho báo cáo viên cấp tỉnh; cán bộ pháp chế các sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019, gồm 7 chương, 43 điều. Luật quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Luật Quốc phòng được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019, gồm 7 chương, 40 điều. Trong đó, quy định về tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng.

Luật Tố cáo được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 với 9 chương, 67 điều, quy định những vấn đề về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Luật gồm 5 chương, 37 điều, quy định về thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Đức Hưng