BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH

15:24, 27/06/2016 [GMT+7]

             ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH PHÚ YÊN

                      81 Lê Trung Kiên, TP. Tuy Hoà, Phú Yên.

             Tel: 0576. 511 679; 0905 548 612 Fax: 057.3827391

               Email: quangcaoptp@gmail.com

                   ***

        BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH 

(Áp dụng từ ngày 01/01/2016)

 

1/ Quảng cáo có băng, đĩa hình (Mã số giờ: S: Sáng; TR: Trưa; C: Chiều; T: Tối)

 

Đơn vị tính: VNĐ

 

Mã giờ

Thời gian (Sáng)

Thời điểm quảng cáo

Đơn giá quảng cáo

 

15 giây

30 giây

 

S1

06h55' - 07h00'

Trước chươg trình giải trí, thiếu nhi

1.000.000

1.400.000

 

S2

07h20' - 08h05'

Trong phim truyện

3.000.000

4.000.000

 

S3

08h55' - 09h00'

Sau chương trình giải trí, trước phim truyện

2.000.000

2.500.000

 

S4

09h00’- 09h45’

Trong phim truyện

3.000.000

4.000.000

 

S5

Giờ tự chọn

 

3.500.000

4.500.000

 

 

Thời gian (Trưa)

 

 

TR1

11h25’- 11h30’

Sau chương trình giải trí, trước Thời sự PTP

1.500.000

2.000.000

 

TR2

 12h30 – 13h20’

Trong phim truyện

3.500.000

4.500.000

 

TR3

13h20’ – 13h25’

Sau phim truyện

2.500.000

3.000.000

 

 

Thời gian (Chiều)

 

 

C1

15h55’ – 16h00’

Trước chương trình giải trí

1.500.000

2.000.000

 

C2

17h25’ – 17h30’

Sau chương trình giải trí

2.000.000

2.500.000

 

C3

17h50’ – 18h35’

Trong phim truyện

3.000.000

3.500.000

 

 

Giờ tự chọn

 

3.500.000

4.000.000

 

 

Thời gian (Tối)

 

T1

18h35' - 18h40'

Sau phim truyện

2.000.000

2.500.000

 

T2

18h55' – 19h00'

Trước thời sự VTV1

4.000.000

5.000.000

 

T3

20h10' - 20h15'

Sau Thời sự địa phương, trước phim truyện

3.500.000

4.500.000

 

T4

20h20' - 21h00'

Trong phim truyện

7.000.000

8.500.000

 

T5

21h50’ – 21h55’

Sau chương trình giải trí

2.500.000

3.000.000

 

T6

22h30’ – 23h15’

Trong phim truyện

2.000.000

2.800.000

 

 

Thời lượng Quảng cáo trên 30 giây thì mỗi block 5 giây tính thêm 12% khung giá 30”.

 

 

2/ Thông tin, Quảng cáo bằng âm đọc:

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

 

Ký hiệu

Thời gian

Thời điểm quảng cáo

Đơn giá quảng cáo

 

15 giây
(60 âm đọc)

30 giây
(120 âm đọc)

 

T2

18h55' – 19h00'

 

500.000

650.000

 

T3

20h10' – 20h15'

 

600.000

750.000

 

        

 (Miễn phí: Tìm trẻ em dưới 6 tuổi, tìm mộ liệt sĩ,  tìm người bệnh tâm thần, cảm tạ của đối tượng do tỉnh tổ chức lễ tang. Hộ nghèo có giấy xác nhận được giảm 50%).                                                                                                            

 

 

3/ Các loại hình Quảng cáo khác:

- Popup 10 giây/lần: 500.000đ;

- Key logo 05 giây/lần: 500.000đ

 

 

4/ Thưởng và tỷ lệ giảm giá:

 

 

                                                                                                                              Đơn vị tính: VNĐ

 

 

 

Mức

Tổng giá trị hợp đồng
(Đã bao gồm thuế)

Tỷ lệ giảm giá
%

 

1

Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ

6

 

2

Từ 51.000.000đ đến dưới 100.000.000đ

9

 

3

Từ 100.000.000đ đến dưới 200.000.000đ

12

 

4

Từ 200.000.000đ đến dưới 500.000.000đ

15

 

5

Từ 500.000.000đ đến dưới 1 tỷ đồng

19

 

6

Từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng

24

 

7

Từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đông

29

 

8

Từ 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng

35

 

9

Trên 4 tỷ đồng

Giám đốc quyết định phù hợp với thực tế và quy định chung

 

10

Đài còn có chính sách thưởng cho khách hàng thanh toán đúng hạn, thực hiện vượt gía trị hợp đồng đã ký…

           

 

            * Lưu ý:

- Khách hàng có nhu cầu thông tin quảng cáo phải có đầy đủ các giấy tờ liên quan theo quy định của Nhà nước, các sản phẩm quảng cáo phải tuân thủ theo quy định của Luật Quảng cáo.

- Các trường hợp đề xuất khác từ phía khách hàng, ngoài phạm vi qui định của bảng giá này do Giám đốc quyết định.

- Các nội dung liên quan thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế hoạt động Thông tin, Quảng cáo của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên.

- Bảng giá này được áp dụng từ ngày 01/01/2016. Nếu có thay đổi PTP sẽ kịp thời thông báo đến Quý khách hàng.

 

                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                  (Đã Ký)

 

                                                                      Nguyễn Ngọc Linh