Hỗ trợ người dân phát triển mô hình kinh tế trồng rừng

20:25, 02/12/2020 [GMT+7]

Huyện miền núi Sông Hinh có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế lâm nghiệp. Những năm gần đây, người dân trong huyện nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng biết khai thác tiềm năng từ trồng rừng kinh tế. Thực tế, mô hình này không chỉ mang lại nguồn thu nhập để thoát nghèo bền vững mà nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống khấm khá nhờ trồng rừng. Tiếp tục khai thác hiệu quả mô hình này, huyện cũng đã triển khai Đề án hỗ trợ phát triển trồng rừng giai đoạn 2020 – 2024, với mục tiêu sẽ hỗ trợ trên hai ngàn héc ta rừng được trồng mới tại địa phương.

Hỗ trợ người dân phát triển mô hình kinh tế trồng rừng
Hỗ trợ người dân phát triển mô hình kinh tế trồng rừng

 

 

Gia đình anh H’Ving Y Bình, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, trồng được 6 hecta rừng keo lá tràm từ 3 đến 5 năm tuổi. Gia đình anh vừa khai thác 2 hecta, tiếp tục chăm sóc 4 hecta rừng keo còn lại. Bên cạnh đó, Y Bình cũng vừa trồng mới 2 hecta rừng từ số cây giống keo được huyện hỗ trợ trong mùa trồng rừng năm nay.

Ngoài gia đình Y Bình, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Sông Hinh cũng lựa chọn trồng keo lai để phát triển kinh tế. Năm nay, phong trào trồng rừng lại càng phát triển rộng khắp. Bởi năm nay, người dân thuộc diện hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu trồng rừng là  một trong những nhóm được huyện hỗ trợ trồng rừng để phát triển kinh tế. Bình quân, mỗi hecta đất được nhận 2.400 cây giống keo lá tràm, mỗi hộ không quá 2 hecta và điều kiện phải có đất sản xuất.

Xác định lợi thế từ trồng rừng phát triển kinh tế, huyện Sông Hinh đã xây dựng đề án về hỗ trợ phát triển bền vững rừng sản xuất giai đoạn 2020 – 2023. Mục tiêu của đề án là nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững rừng sản xuất, trồng rừng trên cơ sở hình thành chuỗi liên kết từ trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị tăng thêm ngành lâm nghiệp, khả năng cạnh tranh sản phẩm và phát triển rừng bền vững. Riêng năm 2020, huyện hỗ trợ giống cây trồng mới cho 520 hecta rừng.

Theo Sở NN-PTNT, tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp ở Phú Yên hơn 276.000hecta, trong đó đất có rừng khoảng 205.910 hecta. Kế hoạch năm 2020 toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành trồng rừng tập trung với diện tích khoảng 6.000 hecta, chăm sóc rừng trồng khoảng 16.600 hecta, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên khoảng 1.370 hecta, khoán bảo vệ rừng khoảng 35.325 hecta, phấn đấu đưa tỉ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt 45%.

Bên cạnh thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng, để không mảnh rừng nào không có chủ; chính sách hỗ trợ người dân giống cây trồng chất lượng cao; tập huấn kỹ thuật canh tác cùng với nhiều quyền lợi kinh tế của  chủ rừng, đề án này góp phần thúc đẩy phong trào trồng rừng trong dân, xem đây là biện pháp hữu hiệu nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng trong thời gian tới./.

TH: Đặng Dự