Gần 5.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn nộp thuế

11:22, 18/05/2020 [GMT+7]

 

Gần 5.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn nộp thuế
Gần 5.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn nộp thuế

 

Theo Cục Thuế Phú Yên, qua rà soát, toàn tỉnh có 2.785 doanh nghiệp thuộc diện được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020 của chính phủ với số thuế ước được gia hạn khoảng 163,8 tỉ đồng. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có 2.157 hộ kinh doanh thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo nghị định này với số thuế ước được gia hạn là 10,9 tỉ đồng.

Cũng theo Cục Thuế Phú Yên, vừa qua, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đăng nhập một lần thông qua cổng này để nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Doanh nghiệp, cá nhân chỉ cần đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia, chọn dịch vụ kê khai gia hạn nộp thuế để lập và nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo hướng dẫn.

Người nộp thuế lưu ý, thời hạn gửi giấy đề nghị chậm nhất là ngày 30/7/2020. Nếu gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày này thì doanh nghiệp, hộ kinh doanh không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 41.

                                                                                                                                  Biên tập