Triển vọng kinh tế Phú Yên 2019

11:18, 02/01/2019 [GMT+7]

 

Triển vọng kinh tế Phú Yên 2019
Triển vọng kinh tế Phú Yên 2019


Năm 2019 đang mở ra với nhiều cơ hội và triển vọng cho kinh tế Phú Yên khi có nhiều dự án kinh tế lớn đã và đang được triển khai đầu tư. Điều này cho phép chúng ta tiếp tục kỳ vọng về bức tranh kinh tế với những gam màu sáng trong năm 2019. Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, thì việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phải được thực hiện ngay từ đầu năm.

Năm 2019, Phú Yên đưa ra 5 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, trong đó:
- Tốc độ tăng GRDP:  8,3%.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu:165 triệu USD.
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 5.500 tỷ đồng.
- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 18.500 tỷ đồng.
- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới: 60%

Như vậy tốc độ tăng GRDP có mức tăng cao hơn năm 2018 là 0,09%. Trong đó, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ vẫn chiếm chủ yếu với mức tăng phấn đấu lần lượt là 10,5% và 9,5%; còn lại nông – lâm – thủy sản 3,5% và thuế sản phẩm 4%. Cộng đồng doanh nghiệp bày tỏ thái độ lạc quan vào chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế này khi tỉnh ta đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt việc dự kiến đưa vào hoạt động Trung tâm dịch vụ công trong quý I/2019.

Tuy nhiên, nhìn lại năm 2018, tuy đốc độ tăng trưởng kinh tế đạt con số ấn tượng 8,21%, nhưng, mức tăng của 2 lĩnh vực chủ yếu là công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chưa đạt được như kỳ vọng. Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và kim ngạch xuất khẩu cũng là 2 chỉ tiêu khó đạt trong các năm trước khi nguồn vốn Phú Yên vẫn chủ yếu phụ thuộc vào trung ương; sức cạnh của các sản phẩm trong tỉnh vẫn còn thấp. Thực tế này cho thấy, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2019, tỉnh ta vẫn tiếp tục phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương cho rằng: Phú Yên đang trong giai đoạn hội tụ được cơ bản các điều kiện để bứt phá phát triển. Tuy nhiên, cần có những giải pháp căn cơ để giảm thiểu các tác động trái chiều, đồng thời, có tính đột phá, có tác động lan toả để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tỉnh. Trong 6 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề cập, đặc biệt nhấn mạnh vấn đề phát triển kinh tế với trọng tâm, trọng điểm.

Theo dự báo của Chính phủ, năm 2019 nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Điều này sẽ có tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế đất nước, cũng như các địa phương. Vì vậy, bên cạnh việc thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm các giải pháp đã đề ra, thì việc chủ động thích ứng và giải quyết tốt những vẫn đề phát sinh do tác động của tình hình bên ngoài cũng là vấn đề đặt ra. Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, trên tinh thần đồng hành, ủng hộ của doanh nghiệp và nhân dân, tin tưởng rằng kinh tế Phú Yên sẽ tiếp tục khởi sắc và có nhiều điểm sáng trong năm mới 2019./.

Nguyễn Hiền – Đắc Lâm