Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực về thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tại tỉnh Phú Yên.

08:00, 25/10/2018 [GMT+7]

 

Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực về thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tại tỉnh Phú Yên.
Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực về thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tại tỉnh Phú Yên.


Sáng nay (24/10), UBND tỉnh Phú Yên, Ban chỉ đạo vì sự phát triển bền vững tỉnh Phú Yên tổ chức hội thảo tập huấn nâng cao năng lực về thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tại tỉnh Phú Yên. Hội thảo có sự hỗ trợ của vụ khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường Bộ Kế hoạch và đầu tư và Quỹ Hanns Seidel - Cộng hoà Liên bang Đức.

Phú Yên là 1 trong 25 tỉnh thành trong cả nước được chọn triển khai chương trình hành động về phát triển bền vững. Ngày 21/6/2018, UBND tỉnh đã có quyết định 1273 về việc ban hành kế hoạch hành động của tỉnh Phú Yên thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Chương trình hành động bao gồm 17 mục tiêu chung và 108 mục tiêu cụ thể trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, đến năm 2030 chương trình hành động hướng đến chấm dứt đói nghèo ở mọi nơi; xoá đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; đảm bảo cuộc sống khoẻ mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi; đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người; đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền và tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em gái; quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ sinh thái; đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người; đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao; giảm bất bình đẳng trong xã hội; phát triển đô thị, nông thôn bền vững; đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững; ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai; bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương; bảo vệ và phát triển rừng bền vững; thúc đẩy xã hội hoà bình, công bằng, bình đẳng và tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

UBND tỉnh cũng phân kỳ thực hiện chương trình hành động này trong giai đoạn 2018 -2020 và giai đoạn 2021 -2030 và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành thực hiện thắng lợi chương trình hành động này./.

Lê Biết - Quốc Hoàn