Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Phú Yên

05:37, 09/06/2018 [GMT+7]

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Phú Yên
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Phú Yên


Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 3.700 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2 - 2,5%/năm, riêng các huyện nghèo giảm bình quân 3 - 4%/năm.

Giai đoạn 2021 - 2030, tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 từ 8,0%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 12.500 USD. Ngoài ra, trong Quy hoạch này, Chính phủ thống nhất đưa vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Phú Yên trường đua ngựa, đua chó có hình thức cá cược. Đây là yếu tố mới, là động lực góp phần thúc đẩy ngành du lịch Phú Yên phát triển./.

Lê Biết