Ngành Thuế Phú Yên triển khai Kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

09:06, 28/05/2018 [GMT+7]

 

Ngành Thuế Phú Yên triển khai Kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.
Ngành Thuế Phú Yên triển khai Kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.


Theo Cục thuế Phú Yên, đến năm 2020, tỉnh ta phấn đấu có 1.030 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Cụ thể, năm 2018 là 220 doanh nghiệp, 2019 là 360 doanh nghiệp, năm 2020 là 450 doanh nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu này, Cục Thuế tỉnh Phú Yên đã xây dựng kế hoạch chi tiết giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc để hỗ trợ, hướng dẫn các hộ kinh doanh khi có nhu cầu chuyển đổi lên doanh nghiệp; tổ chức phổ biến, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố; yêu cầu hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp khi có sử dụng từ 10 lao động trở lên; thực hiện miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn ....

Được biết Phú Yên hiện có khoảng 2.800 doanh nghiệp, 17.500 hộ, cá nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh./. 

Huyền Trang - Quốc Hoàn