Tổng vốn huy động tăng gần 7,4%

08:03, 16/04/2018 [GMT+7]

 

Tổng vốn huy động tăng gần 7,4%
Tổng vốn huy động tăng gần 7,4%


Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên, tính đến hết quý I/2018, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 19.785 tỉ đồng, tăng 1.354 tỉ đồng, tức tăng gần 7,4% so với cuối năm 2017.

Trong đó, tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá bằng VND đạt 19.594 tỉ đồng, tăng 7,7% so với cuối năm 2017; tiền gửi ngoại tệ quy VND đạt 191 tỉ đồng, giảm 19,2% so với cuối năm 2017. Nguồn tiền gửi tiết kiệm đạt 16.377 tỉ đồng, chiếm 83,3% tổng nguồn huy động, đảm bảo tính chủ động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên, hiện các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh áp dụng mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,2-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; 6,3-7,3%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng. Riêng lãi suất huy động USD áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức ở mức 0%/năm.

Biên tập