Hơn 10.240 lượt hộ vay vốn chính sách trong 3 tháng đầu năm

08:06, 21/04/2018 [GMT+7]

 

Hơn 10.240 lượt hộ vay vốn chính sách trong 3 tháng đầu năm
Hơn 10.240 lượt hộ vay vốn chính sách trong 3 tháng đầu năm


Trong 3 tháng đầu năm 2018, ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh Phú Yên đã cho vay hơn 10.240 lượt hộ  với tổng số vốn vay là 236,1 tỷ đồng.

Trong đó, các chương trình có dư nợ tăng là cho vay hộ mới thoát nghèo, tăng hơn 82 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tăng 19 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng hơn 11 tỷ đồng. Các chương trình có dư nợ giảm là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay học sinh sinh viên… Nguồn vốn chính sách được giải ngân kịp thời đã giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế, cải thiện điều kiện sống.

Tuy nhiên, đến hết tháng 3/2018 nợ quá hạn và nợ khoanh của ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh Phú Yên tăng 356 triệu đồng so với đầu năm với số nợ là hơn 14,4 tỷ đồng, chiếm 0,59% tổng dư nợ. Do vậy, trong thời gian đến, ngân hàng còn tăng cường xử lý thu hồi nợ đến hạn, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,24%./.

Tin, ảnh Huyền Trang