Sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 97 của UBND tỉnh về chính phủ điện tử

10:42, 01/11/2018 [GMT+7]

 

Sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 97 của UBND tỉnh về chính phủ điện tử
Sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 97 của UBND tỉnh về chính phủ điện tử


Ngày 31/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 97 của UBND tỉnh về chính phủ điện tử. Đ/c Phan Đình Phùng, PCT UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau 2 năm triển khai Kế hoạch hành động 97 của UBND tỉnh về chính phủ điện tử, đến nay, trục liên thông văn bản hoạt động tương đối ổn định; thực hiện lưu chuyển văn bản giữa tỉnh với Văn phòng Chính phủ, giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ngành, địa phương, giữa các sở, ngành, địa phương với nhau. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành được kết nối vào trục liên thông, cơ bản hoạt động ổn định, đáp ứng công việc tại các cơ quan, đơn vị, giúp giảm thời gian, chi phí cho việc sao chụp, gửi văn bản, qua đó góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cơ bản hoạt động ổn định, phục vụ việc tiếp nhận và công khai minh bạch quy trình các bước từ khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, địa phương, nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch thông tin...Qua 2 năm thực hiện kế hoạch hành động số 97, có 4 hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành được triển khai tại các sở, ngành, địa phương, gồm TD-Office, VNPT-iOffice, effice và vffice. Tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi trên mạng đạt tỷ lệ trung bình 80%. Tỷ lệ văn bản trao đổi qua trục đạt 60,4%. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4...Qua đó, góp phần phát triển chính phủ điện tử theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, DDCI, PCI, ICT-Index của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và văn phòng UBND tỉnh đã nêu những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục, nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động 97 của UBND tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Lê Biết - Quốc Hoàn