Toàn tỉnh có 172 đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử

08:05, 23/10/2018 [GMT+7]

 

Toàn tỉnh có 172 đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử
Toàn tỉnh có 172 đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử


Theo Cục Thuế tỉnh, tính đến đầu tháng 10/2018, toàn tỉnh đã có trên 170 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử. Hầu hết trong số này là các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực như viễn thông, điện, nước, thương mại dịch vụ, ngân hàng, y tế, giáo dục..., có tần suất sử dụng hóa đơn lớn.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp các doanh nghiệp, đơn vị này giảm chi phí in ấn, lưu trữ hóa đơn; tránh thất thoát, cháy hỏng hóa đơn; thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu; rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử...

Cũng theo Cục Thuế tỉnh, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2018. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh phải áp dụng hóa đơn điện tử chậm nhất đến ngày 1/11/2020.

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020.

Biên tập Lê Hùng