Tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng

14:16, 11/10/2018 [GMT+7]

 

Tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng
Tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng


Sáng 10/10, sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu tổ chức tập huấn chuyển đổi hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018, với sự tham gia của gần 200 địa biểu, đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản khi chuyển đổi từ hệ thống TCVN ISO 9001:2008 sang 2015. Theo đó, việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 phiên bản 2000, 2008 và 2015 được triển khai từ năm 2007. Đến nay, toàn tỉnh có 182/186 cơ quan, đơn vị xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, có 162 cơ quan, đơn vị áp dụng theo TCVN ISO 9001:2008 cần phải chuyển đổi. Phiên bản ISO 9001:2015 là phiên bản lần thứ năm và là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn này. Với phiên bản này, tổ chức sử dụng có thể quản lý chất lượng và cải tiến thường xuyên hoạt động của đơn vị; tăng cường sự tham gia của đội ngũ lãnh đạo: tiếp cận quản lý rủi ro và cơ hội, giúp đơn vị sử dụng đạt được hiệu quả, hướng đến sự bền vũng. Theo qui định, lộ trình triển khai chuyển đổi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tieu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

Ngọc Hiền- Lê Hùng