Nghiệm thu đề tài nghiên cứu đặc điểm tái sinh và đề xuất các giải pháp bảo tồn cây gỗ mun

14:50, 06/04/2018 [GMT+7]

Chiều 04/04, hội đồng khoa học tỉnh tiến hành nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đặc điểm tái sinh và đề xuất các giải pháp bảo tồn cây gỗ mun tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên". Đề tài do Trường Cao đẳng Công thương miền Trung chủ trì thực hiện.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu đặc điểm tái sinh và đề xuất các giải pháp bảo tồn cây gỗ mun
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu đặc điểm tái sinh và đề xuất các giải pháp bảo tồn cây gỗ mun


Gỗ Mun là loài cây gỗ quí hiếm có tên trong sách Đỏ Việt Nam, là cây gỗ quý thuộc nhóm 1A có giá trị kinh tế cao. Ở Phú Yên, cây gỗ mun phân bố chủ yếu ở huyện Sơn Hòa. Hiện nay chỉ còn 4 cá thể và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do tình trạng khai thác quá mức.

Với mục tiêu điều tra, khảo sát, xác định sự phân bố quần thể và định danh cây gỗ mun; nghiên cứu sự tái sinh cây gỗ mun trong điều kiện tự nhiên và invitro; đề xuất các giải pháp bảo tồn cây gỗ mun tại tỉnh Phú Yên,... Kết quả nghiên cứu đề tài góp phần đánh giá và bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học cho việc bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững nguồn tài  nguyên thực vật tại Phú Yên.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng khoa học đã thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả Khá./.

Tin, ảnh Xuân Thơ, Hùng Hoài, Ngọc Hiền, Đức Hưng