Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

08:17, 03/09/2019 [GMT+7]

 

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

 

Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng, mang giá trị vượt thời gian và là tài sản tinh thần vô giá cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Bản Di chúc là một trong 5 tác phẩm bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là “Bảo vật quốc gia”. Cùng với thời gian, giá trị của bản di chúc ngày càng được khẳng định cả về lý luận và thực tiễn, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Bản di chúc Bác viết chỉ vẻn vẹn 1.000 từ, nhưng được nghiền ngẫm trong suốt 4 năm, từ năm 1965 đến năm 1969, chắt lọc tình cảm và suy nghĩ của cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Hơn 4 năm, với nhiều lần chỉnh sửa, thế nhưng điều đầu tiên cũng là điều Bác chú trọng nhất vẫn là nói về Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh con ngươi của mắt mình để nói tới việc cần thiết phải giữ gìn đoàn kết trong Đảng từ trung ương tới các cấp chi bộ. Bác căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Sau 50 năm, nhờ thực hiện đoàn kết, nhất trí trong Đảng, Đảng ta đã có sức mạnh để lãnh đạo dân tộc Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Song song với đó là việc thực hiện nghiêm chỉnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cụ thể hóa lời Bác căn dặn trong Di chúc, nhiều nghị quyết của Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được ban hành.

Với chủ trương “Xây thường xuyên, chống quyết liệt”, “xử lý nghiêm túc và nhân văn”, đến nay đã có hơn 60 cán bộ cao cấp đã bị nhận kỷ luật ở các mức khác nhau. Đây là bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng và của toàn hệ thống chính trị, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Riêng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, tính từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, đã có 8 tổ chức đảng và 492 đảng viên bị nhận kỷ luật.

Sau nửa thể kỷ, bản Di chúc và những di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại vẫn mãi là động lực to lớn, là ngọn hải đăng dẫn dắt Đảng ta, dân tộc ta trên con đường đi tới tương lai tươi sáng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, làm cho Đảng ta xứng đáng là đạo đức, là văn minh, đáp ứng niềm tin yêu của nhân dân, phấn đấu thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Người là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”./.

 Nguyễn Hiền – Đức Hưng