Hơn 140 tỉ đồng thực hiện dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2018-2025

17:41, 20/03/2019 [GMT+7]

 

Hơn 140 tỉ đồng thực hiện dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2018-2025
Hơn 140 tỉ đồng thực hiện dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2018-2025


UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Phú Yên giai đoạn 2018-2025, với tổng kinh phí thực hiện là hơn 140 tỉ đồng. Trong số này có hơn 2 tỉ đồng để thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên, số còn lại để mua sắm trang thiết bị phòng học.

Theo kế hoạch, đối với giáo dục mầm non: đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 70% trẻ em mầm non làm quen với ngoại ngữ; đối với giáo dục phổ thông: 70% học sinh lớp 1 và lớp 2 học tự chọn chương trình môn ngoại ngữ; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ theo chương trình 7 năm hiện hành (từ lớp 6-12), triển khai thực hiện chương trình tiếng Anh 10 năm (bắt đầu từ lớp 3-12), 100% học sinh từ lớp 3 tiểu học đến lớp 6 THCS được học chương trình 10 năm.

Tiếp tục duy trì dạy và học tiếng Pháp ngoại ngữ 2 ở ba trường THPT Nguyễn Huệ, Ngô Gia Tự, chuyên Lương Văn Chánh; duy trì và nhân rộng mô hình trường điển hình trong việc triển khai đề án Ngoại ngữ quốc gia tại các cơ sở giáo dục phổ thông…

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chủ trì là Sở GD&ĐT có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai hiệu quả chương trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ, đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ cũng như đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.

 Lê Hùng