Mỗi trường THPT biên soạn một đề thi/môn thi để học sinh tham khảo

10:46, 01/10/2018 [GMT+7]

 

Mỗi trường THPT biên soạn một đề thi/môn thi để học sinh tham khảo
Mỗi trường THPT biên soạn một đề thi/môn thi để học sinh tham khảo

 

Để học sinh làm quen với hình thức mới của Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Sở GD&ĐT yêu cầu mỗi trường THPT trên địa bàn tỉnh biên soạn, phản biện chéo và gửi về sở 1 đề thi mỗi môn trước ngày 30/11/2018 để phổ biến trong toàn tỉnh cho giáo viên, học sinh học tập, tham khảo. Đặc biệt từ kỳ thi THPT quốc gia 2019, học sinh sẽ phải thi kiến thức liên qua đến năm học lớp 10.

Bên cạnh đó, các trường chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá này thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

Các trường cũng có thể kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; đồng thời tăng cường ra các câu hỏi mở để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội../.

Lê Hùng