Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

09:45, 27/09/2018 [GMT+7]

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, UBND tỉnh vừa triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề “Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở”.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018


Mục đích của tuần lễ nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của học tập đối với việc hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào học tập, lao động, sản xuất và các hoạt động trong xã hội, góp phần tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội. Qua đó, khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch hướng dẫn tổ chức hiệu qủa Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018./.

Lê Hùng