Sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2018

10:30, 10/08/2018 [GMT+7]

 

Sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2018
Sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2018


Hội khuyến học tỉnh vừa Sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đã huy động được hơn 6,8 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh, tăng hơn 2,3 tỷ so với cùng kỳ năm 2017; phối hợp cùng tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục, Hội Cha mẹ học sinh tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ vật chất các thầy cô giáo có hoàn cảnh  khó khăn đang bị bệnh, tai nạn; vận động được hơn 1 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường; tiếp tục xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” trên phạm vi toàn tỉnh…

Từ đây đến cuối năm 2018, Hội tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bổ sung chi phí thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” cho các xã, huyện để thực hiện Đề án; tiếp tục kiện toàn và phát triển tổ chức hội, hội viên tại các cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang…/.

Như Nguyện – Hoàng Trúc