Năm 2018, có 8.000 người được đào tạo nghề

15:16, 06/04/2018 [GMT+7]

 

Lao động được đào tạo nghề
Lao động được đào tạo nghề


UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 77 về đào tạo nghề tỉnh Phú Yên năm 2018. Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 64%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 47% vào cuối năm 2018.

UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đào tạo nghề với chỉ tiêu 8.000 người. Đối tượng đào tạo là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; lao động nông thôn từ đủ 15 tuổi đến dưới 60 tuổi (đối với nam), dưới 55 tuổi (đối với nữ), có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất - kinh doanh và gắn với nhu cầu giải quyết việc làm của người lao động ở nông thôn theo hướng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tin, ảnh Hoàng Trúc