Quyết định giao biên chế sự nghiệp giáo dục cho UBND huyện Đồng Xuân quản lý

17:30, 12/10/2017 [GMT+7]

    Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1957 ngày 5/10 của UBND tỉnh về điều chuyển biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 năm 2000 của Chính phủ, từ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đồng Xuân, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về UBND huyện Đồng Xuân quản lý.

Quyết định giao biên chế sự nghiệp giáo dục cho UBND huyện Đồng Xuân quản lý
Quyết định giao biên chế sự nghiệp giáo dục cho UBND huyện Đồng Xuân quản lý


    Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chuyển 26 biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo và 07 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 từ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đồng Xuân giao UBND huyện Đồng Xuân quản lý, sử dụng. Sau khi điều chuyển 26 biên chế sự nghiệp giáo dục và 07 hợp đồng lao động theo nghị định 68 thuộc Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện đã nâng tổng số biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo, hợp đồng lao động theo nghị định 68 thuộc UBND huyện Đồng Xuân lên 1.062 biên chế và 107 hợp đồng lao động. Số biên chế trên được Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân có trách nhiệm quản lý, sử dụng, tuyển dụng viên chức theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước./.

Khắc Sĩ