Hội nghị sơ kết Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

09:05, 17/08/2023 [GMT+7]

 

Hội nghị sơ kết Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Hội nghị sơ kết Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

          Sáng 16.8, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm  tháng cuối năm. Các đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Hội nghị sơ kết Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

          Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác chuyển đổi số, chương trình chuyển đổi số đã được triển khai đồng bộ tại các cấp, các ngành. Hiện tỉnh đã xây dựng và ban hành Khung kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh đáp ứng việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời kết nối với nền tảng thanh toán tập trung trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, triển khai thanh toán trực tuyến cho các dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình của tỉnh có phí, lệ phí. Đẩy mạnh chương trình OCOP đưa các sản phẩn nông nghiệp lên sàn giao dịch điện tử, hiện đã có hơn 1.300 sản phẩm có mặt trên sàn thương mại điện tử. Toàn tỉnh đã thành lập 194 tổ Công nghệ số cộng đồng, với 1.092 thành viên để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công tác an toàn thông tin mạng được đảm bảo, có thể phản ứng kịp thời trong việc phát hiện, phân tích và gỡ bỏ phần mềm độc hại...

          Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất, tham mưu nhằm kiện toàn và đưa ra quy chế hoạt động đối với Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh đề án chuyển đổi số của tỉnh sớm nhất trong tháng 9/2023, làm cơ sở cho các cấp, các ngành thực hiện công tác chuyển đổi số. Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xác định kế hoạch chuyển đổi số, mua sắm trang thiết bị và phát triển nguồn lực chuyển đổi số. Công tác chuyển đổi số tại các địa phương, đơn vị cần có sự kết hợp và tích hợp với phần việc của Đề án 06 nhằm đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành, địa phương cần chủ động đối với các phần việc của mình đã được giao, không chờ sự chỉ đạo từ cấp trên.

Đắc Lâm