Buôn Krông đoàn kết xây dựng nông thôn mới

11:06, 12/07/2019 [GMT+7]

 

Buôn Krông đoàn kết xây dựng nông thôn mới
Buôn Krông đoàn kết xây dựng nông thôn mới


Là một trong những thôn buôn đặc biệt khó khăn với đa phần là bà con đồng bào dân tộc thiểu số, song thời gian qua, từ sự hỗ trợ kịp thời các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi của nhà nước, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên, buôn Hai Krông, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

Về buôn Hai Krông hôm nay, những tuyến đường bê tông dẫn đến từng mái nhà rông. Nhiều tuyến đường đã được lắp điện đường thắp sáng. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hai Krông là buôn đi đầu của xã Ea Bia trong phong trào hiến đất làm đường bê tông. Đến nay, các tuyến đường bê tông trong buôn cơ bản hoàn thành với chiều dài 1.910m, tổng kinh phí hơn 1.123 triệu đồng, trong đó, người dân trong buôn đóng góp hơn 185 triệu đồng. Ngoài ra, bà con còn tự nguyện tham gia hàng trăm ngày công để tu sửa hơn 2km đường giao thông nội đồng. Có điện, có đường, diện mạo buôn Hai Krông đổi thay rõ rệt.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Buôn Krông xác định cùng với phát triển kinh tế, việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giữ vững an ninh chính trị - trật tự xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Các mô hình như “Dòng họ tự quản về an ninh - trật tự”, “Bảo vệ môi trường” ngày càng được đẩy mạnh. Cán bộ của buôn phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp tích cực vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, khuyến khích con em trong độ tuổi đến trường học tập, đặc biệt là giúp đỡ, hướng dẫn bà con vay vốn để phát triển sản xuất các loại cây trồng và vật nuôi mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhờ những việc làm thiết thực đó, cùng với các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ nên buôn Krông đã phát triển nhiều mặt. Được các ngành chuyên môn hướng dẫn việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, các hộ tập trung sản xuất chuyên canh cây sắn, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến tinh bột sắn Fococev Sông Hinh. Bên cạnh đó, diện tích cây lúa nước tăng nhanh, góp phần ổn định lương thực tại chỗ cho người dân. Đặc biệt, Hai Krông là buôn đi đầu trong việc vận động trẻ em đến lớp. Tỉ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường của buôn luôn đạt gần 100%.

Đời sống vật chất, tinh thần người dân buôn Hai Krông ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được tăng cường. Đạt được những kết quả đáng khích lệ này là nhờ vào sự đồng sức, đồng lòng của người dân cùng tham gia xây dựng buôn làng, góp phần vào sự phát triển chung của xã Ea Bia hôm nay./.

Hồng Thủy – Lê Hùng