Tập huấn "Tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021"

09:19, 24/11/2021 [GMT+7]

 

Tập huấn “Tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021”
Tập huấn “Tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021”

 

Ngày 23/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Tham gia chương trình tập huấn tại điểm cầu Phú Yên có lãnh đạo, công chức phụ trách công tác cải các hành chính của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung xung quanh Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Chương trình tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác tham mưu công tác cải cách hành chính, góp phần nâng chất lượng, hiệu quả, chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh hướng đến nền hành chính hiện đại vì nhân dân phục vụ.

Hồng Thủy – Đức Hưng