Hội nghị Tỉnh ủy cho ý kiến một số nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII

09:56, 26/11/2021 [GMT+7]

 

Hội nghị Tỉnh ủy cho ý kiến một số nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII
Hội nghị Tỉnh ủy cho ý kiến một số nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII

 

Sáng ngày 25/11, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bất thường thảo luận, cho ý kiến một số nội dung Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình trước khi trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII. Các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã cho ý kiến các dự thảo báo cáo: tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; tình hình thực hiện các dự án lớn, quan trọng; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán thu - chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2022; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cho biết, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, triển khai kịp thời, quyết liệt nhiều giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, nên tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) vẫn duy trì mức tăng trưởng dương, dự ước đạt 0,03%. Tuy nhiên, dự ước cả năm 2021 có 8/17 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Trong đó có những chỉ tiêu có tác động lớn đến nền kinh tế như thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 7.400 tỉ đồng, đạt 85,7% so với kế hoạch; chỉ tiêu về tổng kim ngạch xuất khẩu; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; giải quyết việc làm, tỉ lệ giảm nghèo đa chiều; tỉ lệ lao động qua đào tạo,…. Về tình hình thực hiện các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh, tiến độ triển khai còn chậm, phần lớn vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn vốn hạn chế, ảnh hưởng tình hình dịch COVID-19. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh năm 2021 đến cuối tháng 9 là 5.773 tỉ đồng; giá trị giải ngân ước đến 31/1/2022 đạt khoảng 96% kế hoạch…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích các tồn tại, vướng mắc nhất là trong các dự án lớn sử dụng vốn nhà nước và các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách; thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để làm cơ sở phát triển trong năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hoà An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, CT HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cần có trách nhiệm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021; có kịch bản, giải pháp cụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các dự án lớn quan trọng. Trên cơ sở rà soát tình hình thực tiễn và khả năng cân đối vốn các nguồn lực để quyết định việc triển khai, dừng, giảm các tiến độ dự án; quan tâm đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội; tập trung thu hút các dự án lớn để tạo điểm nhất, sức bật cho nền kinh tế của tỉnh.

Nguyễn Hiền – Quốc Hoàn