Khẳng định vai trò mặt trận trong giai đoạn mới

14:23, 18/07/2019 [GMT+7]

 

Khẳng định vai trò mặt trận trong giai đoạn mới
Khẳng định vai trò mặt trận trong giai đoạn mới


Góp phần vào những thành tựu chung của tỉnh, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các nội dung giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể đánh giá công tác Mặt trận của tỉnh đã thu được nhiều kết quả. MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo. MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện tốt chương trình hành động do Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2014-2019) đề ra, nổi bật như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Phát huy truyền thống đoàn kết "tương thân tương ái", "thương người như thể thương thân" của dân tộc, góp phần cùng Ðảng và Nhà nước tạo thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo, 5 năm qua, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế được các cấp, ngành, các doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và đạt được kết quả thiết thực. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã chủ trì các hoạt động cứu trợ, trực tiếp vận động, tiếp nhận nhiều hàng hoá, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, phân bổ hàng trăm nghìn suất quà hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Nhiệm kỳ qua, Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp được MTTQ các cấp thực hiện ngày càng đổi mới cả hình thức và nội dung, đã mang lại hiệu quả rõ nét. 5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri tại 2.253 điểm, với hơn 168 nghìn lượt người dự và hơn 13 nghìn lượt ý kiến phát biểu.

Hệ thống MTTQ các cấp ngày càng được xây dựng, kiện toàn; trình độ và năng lực công tác cán bộ mặt trận ngày càng được nâng cao; Các cuộc vận động, các chương trình an sinh xã hội ngày càng phát huy hiệu quả, nhận được sự đồng thuận của đông đảo tầng lớp nhân dân; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố... và nhiều kết quả thiết thực khác trong 5 năm qua tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của MTTQ các các cấp trong giai đoạn hiện nay, góp phần chung tay xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp./.   

Hồng Thủy – Thế Hoan