Thành lập Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên

17:09, 04/06/2019 [GMT+7]

 

Thành lập Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên
Thành lập Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên


Sáng nay 03/6, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức, cán bộ về việc sáp nhập Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh. Đây là việc làm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tham dự có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Ban thường vụ Tỉnh ủy quyết định sáp nhập Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2019. Chỉ định Ban chấp hành Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020  gồm 25 đồng chí; Ban thường vụ  gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. Các đồng chí Trần Hữu Cẩm và Nguyễn Phướn được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Sau khi sáp nhập có những tổ chức cơ sở Đảng, nhất là ở khối doanh nghiệp (cũ) sẽ tham gia sinh hoạt tại huyện, thị, thành ủy. Điều này yêu cầu các địa phương và Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phải ban hành các quy chế tham gia sinh hoạt đảm bảo đúng nguyên tắc của Điều lệ Đảng; nhanh chóng đưa tổ chức Đảng vào hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh cam kết: sẽ thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức, công tác cán bộ; sớm xây dựng các quy chế hoạt động của Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên đảm bảo tinh thần tinh gọn nhưng hiệu lực hiệu quả; chuẩn bị và thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025).

Phú Yên là tỉnh thứ 8 trong số các tỉnh, thành phố của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên thực hiện việc sáp nhập và thành lập Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Đức Hưng