Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 10

20:07, 02/06/2019 [GMT+7]

 

Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 10
Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 10


Sáng nay 30/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh…

Hội nghị đã nghe đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo về kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 10, khóa XII diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 16-18/5 vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến sâu sắc Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Đồng thời góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số nội dung quan trọng khác../.

Lê Hùng