Hội nghị trực tuyến Triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019

09:56, 11/01/2019 [GMT+7]

 

Hội nghị trực tuyến Triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019
Hội nghị trực tuyến Triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019


Ngày 10/11, Tổng Cục thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, Hệ thống Thuế được giao dự toán thu 1.070.000 tỷ đồng. Đến 31/12/2018, cả nước thu ngân sách đạt 1.146.900 tỷ . 61/63 địa phương  hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh. Còn 2 địa phương không hoàn thành dự toán do bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân khách quan là: Bình Dương và Đồng Nai. Có 24 địa phương tăng trưởng thu ở mức cao từ 15% trở lên. Năm 2018, ngành thuế các cấp cũng đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.000 tỷ đồng; thực hiện 90.300 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 100% kế hoạch năm 2018. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 17.300 tỷ đồng.

Năm 2019, toàn ngành thuế được giao dự toán 1.168.100 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 44.600 tỷ đồng và thu nội địa là 1.123.500 tỷ đồng. Để thực hiện các mục tiêu đó, toàn ngành thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh. Chú trọng việc đôn đốc các khoản thu vào ngân sách trung ương ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách trung ương năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp./.   

Huyền Trang- Quốc Hoàn