Phấn đấu đến năm 2020 có 5 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

12:24, 06/12/2018 [GMT+7]

 

Phấn đấu đến năm 2020 có 5 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao
Phấn đấu đến năm 2020 có 5 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao


UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2020.

Theo đó, 9 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Bình Kiến, TP Tuy Hòa; Xuân Lộc, TX Sông Cầu; Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa; Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa; Hòa Thành, huyện Đông Hòa; An Mỹ, huyện Tuy An; Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân; Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh và Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa.

Đây là cơ sở để tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước, lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đến năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và giúp các xã triển khai thực hiện đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2020; chủ động làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá kết quả đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện đối với các tiêu chí nông thôn mới do ngành mình phụ trách. Đồng thời, tổ chức triển khai kế hoạch đến các địa phương; ưu tiên bố trí nguồn lực và lồng ghép các chương trình, dự án mà đơn vị quản lý để hỗ trợ, đầu tư xây dựng ở các xã nhằm sớm đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 5 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao../.

Lê Hùng