Khảo sát tình hình mua, đọc báo Đảng

08:35, 08/11/2018 [GMT+7]

Sáng nay (7/11), Đoàn khảo sát của Tạp chí Cộng sản do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập tạp chí làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Phú Yên về tình hình mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Lương Minh Sơn, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Hiệp, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí và một số sở, ngành liên quan của tỉnh.

Khảo sát tình hình mua, đọc báo Đảng
Khảo sát tình hình mua, đọc báo Đảng


Tỉnh Phú Yên đã giới thiệu đến Đoàn khảo sát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2018 và một số tiềm năng, lợi thế của tỉnh về kinh tế biển, phát triển du lịch; tình hình mua, đọc báo, tạp chí Đảng trên địa bàn tỉnh theo Kết luận 29 của Bạn Bí thư (khoá XI). Hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có  báo đọc  trong ngày, kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó  khăn; các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đều được phân bổ kinh phí để đặt mua các loại báo, tạp chí của Đảng, gồm: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Phú Yên. Qua đó, góp phần định hướng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luận của nhà nước đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Lương Minh Sơn cho rằng, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng mua, đọc báo, tạp chí Đảng trên địa bàn tỉnh vẫn còn đạt thấp, 50,4%. Bên cạnh giải pháp của các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh, đồng chí mong muốn các báo, tạp chí Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện để thu hút ngày càng nhiều độc giả quan tâm, theo dõi.

Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn ghi nhận ý kiến góp ý của lãnh đạo tỉnh Phú Yên, đồng thời, mong muốn Tỉnh ủy sớm có chỉ đạo cụ thể để nâng cao tỷ lệ các tổ chức cơ sở đảng mua, đọc báo, tạp chí Đảng, góp phần tăng cường công tác thông  tin tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ đảng viên và giúp người dân tiếp cận với các thông tin chính thống trong tình hình thông đa chiều như hiện nay./.

Nguyễn Hiền – Thế Hoan