Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2018

08:46, 08/11/2018 [GMT+7]

Sáng nay (7/11), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 10/2018. Đ/c Nguyễn Chí Hiến, PCT TT UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có PCT HĐND tỉnh Trần Văn Cư, PCT UBND tỉnh Phan Đình Phùng.

Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2018
Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2018


Theo kế hoạch, tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá VII, UBND tỉnh sẽ trình 44 nội dung, bao gồm 29 báo cáo và 15 tờ trình. Vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thông qua 21 nội dung, tại cuộc họp UBND lần này, UBND tỉnh tiếp tục cho ý kiến 15 nội dung, trong đó  8 báo cáo và 7 tờ trình.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, UBND tỉnh cho biết: Trên cơ sở kết quả 10 tháng, ước cả năm 2018 sẽ đạt và vượt toàn bộ 17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt. Trên cơ sở này, UBND tỉnh đã xây dựng 16 chỉ tiêu trong năm 2019, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng GRDP 8,3%; Tổng kim ngạch xuất khẩu: 165 triệu USD; Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5.500 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 18.500 tỷ đồng; Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới: 60%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 2,0%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 44%; Tỷ lệ dân cư nông thôn được cung cấp nước sạch và nước hợp vệ sinh: 98,5%; Tỷ lệ giao quân 100%...Các đại biểu thống nhất cao với các chỉ tiêu này.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến 7 báo cáo và 7 tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2017; về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021; về mức thu, quản lý và sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn tỉnh; quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh; về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất vì mục đích Quốc phòng an ninh, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để thực hiện dự án công trình trong năm 2019; về đề án xây dựng và phát triển huyện Đông Hoà lên thị xã trước năm 2020; về quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hoà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và về đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Hoà Hiệp Trung, huyện Đông Hoà./.

Lê Biết - Quốc Hoàn