Xây dựng cơ chế khuyến khích phong trào thi đua Phú Yên đoàn kết, sáng tạo

10:28, 29/10/2018 [GMT+7]

 

Xây dựng cơ chế khuyến khích phong trào thi đua Phú Yên đoàn kết, sáng tạo
Xây dựng cơ chế khuyến khích phong trào thi đua Phú Yên đoàn kết, sáng tạo


Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch liên tịch về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên triển khai 5 nội dung của phong trào thi đua, gồm: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong các cơ quan của hệ thống chính trị; nâng cao năng suất lao động ở các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, hộ gia đình…; nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ trong các đơn vị, địa phương; cơ sở nghiên cứu khoa học, học viện, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở khám chữa bệnh…; nâng cao chất lượng các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong lực lượng vũ trang; thi đua trong đồng bào các dân tộc, các tổ chức tôn giáo, kiều bào hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch này, ngoài việc tập trung tuyên truyền, vận động, còn xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực nghiên cứu, ứng dụng các sáng kiến, ý tưởng đã được xét công nhận; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực nhằm biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể tích cực thi đua phát huy sáng kiến, ý tưởng mới…

 Biên tập