Hội thảo tập huấn Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2020"

13:43, 30/10/2018 [GMT+7]

 

Hội thảo tập huấn Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2020”
Hội thảo tập huấn Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2020”


Ngày 29/10, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo tập huấn cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2020 " (gọi tắt là đề án 938) Dự hội thảo có đồng chí Phan Đình Phùng, Phó CT UBND tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng Ban Gia đình xã hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Tham gia hội thảo các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng Ban Gia đình xã hội Hội LHPN Việt Nam giới thiệu tổng quan đề án, ý nghĩa, mục tiêu của đề án 938 trong giai đoạn từ 2017-2027. Theo đó nội dung chính của đề án tập trung vào việc thực hiện hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng để tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan cũng như xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ, tập trung vào các chủ đề: an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục gia đình, bạo lực gia đình đối với phụ nữ, mất cân bằng giới tính khi sinh và một số vấn đề xã hội khác. Qua buổi hội thảo nhằm góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Nguyễn Yên – Hoàng Trúc