Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14

13:48, 10/10/2018 [GMT+7]

 

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14


Phấn đấu đến năm 2020 bố trí 60% bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp huyện không phải là người địa phương. Đây là mục tiêu Tỉnh ủy đưa ra trong dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26 của BCH Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 thảo luận hôm nay (9/10) dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Tấn Việt, UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kế hoạch cũng đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện, 80% chủ tịch UBND cấp huyện, 100% trưởng các ngành công an, quân đội, kiểm sát, tòa án, thuế ở cấp huyện, 60% bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương. Đến năm 2030 cán bộ thuộc diện thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy quản lý và từ 25-30% cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân đội, công an đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Hội nghị cũng cho ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện số 28 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28 về chính sách bảo hiểm. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động của tỉnh ủy về công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI; về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; về đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã thông qua tại hội nghị lần này; tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ tiêu thu ngân sách; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PAPI…/.

Nguyễn Hiền – Đức Hưng