Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018

13:16, 04/10/2018 [GMT+7]

 

Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018
Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018


Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Phú Yên 9 tháng đầu năm 2018 cơ bản ổn định có một số mặt phát triển; GRDP tăng khoảng 6,55%; thu ngân sách tăng khá, công tác đầu tư cải thiện; xây dựng cơ bản được tập trung thực hiện quyết liệt... Tuy nhiên, một số chỉ tiêu đạt thấp và có dấu hiệu thụt lùi. Đó là những đánh giá được đưa ra tại hội nghị thường kỳ UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 diễn ra sáng ngày 3/10. PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đại Dương, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đình Phùng, PCT UBND tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, kinh tế xã hội cả nước phát triển toàn diện trên các mặt, tăng trưởng GRDP cả nước tăng 6,98%, là mức tăng cao nhất từ năm 2011 đến nay. Trong khi đó, so sánh với mức độ bình quân cả nước thì Phú Yên một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng mức tăng còn thấp so với kế hoạch, như: tốc độ tăng trưởng GRDP, tổng mức đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ giải ngân, nhất là giải ngân các nguồn vốn thuộc khối huyện; tiến độ thực hiện các công trình dự án còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng tái định cư vẫn là khâu yếu nhưng chưa có giải pháp để khắc phục...

UBND tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện 3 tháng cuối năm. Cụ thể là tiếp tục đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng GRDP; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh và đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông theo hướng công khai minh bạch. PCT Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến cũng chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể gắn với từng ngành, từng địa phương, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, trong đó, có góp ý dự thảo quy định giao, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản./.

Lê Biết - Quốc Hoàn